Menu
Καλάθι

Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Συνεχίζοντας να το χρησιμοποιείτε, σημαίνει ότι συμφωνείτε με αυτό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την κατάρτιση σύμβασης πώλησης με την εταιρεία μας, ο πελάτης υποχρεούται να μας γνωστοποιήσει τα απολύτως αναγκαία προσωπικά του δεδομένα, δηλαδή το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου, το e-mail, την διεύθυνση κατοικίας και ενδεχομένως τον αριθμό φορολογικού μητρώου στις περιπτώσεις έκδοσης τιμολογίου (βλ. αναλυτικότερα την ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»). Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – πελάτη του www.mapetitkids.gr (συμπεριλαμβανομένων των cookies) υπόκειται στους όρους που περιλαμβάνονται στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης – πελάτης από την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε βεβαίως για τυχόν δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το λογισμικό του χρήστη ή τη διαθεσιμότητα του διαδικτύου. Ομοίως, δεν εγγυόμαστε ότι η ιστοσελίδα και οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών – πελατών παρέχονται χωρίς «ιούς». Για την αποκατάσταση ή επιδιόρθωση τέτοιων προβλημάτων ευθύνεται αποκλειστικά ο επισκέπτης – πελάτης. 

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται στην περίπτωση μη ύπαρξης επαρκών αποθεμάτων. Η πολιτική μας επιβάλλει να ενημερώνουμε έγκαιρα τον πελάτη για την ύπαρξη αποθέματος και κατόπιν να επιβεβαιώνουμε ή όχι την παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση πάντως ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα ή για την άρνηση εκτέλεσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας, έστω κι αν προηγουμένως έχει σταλεί από εμάς μήνυμα επιβεβαίωσης.

Πριν την εκτέλεση κάθε παραγγελίας ελέγχουμε τα προϊόντας μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα φέρουν κανένα απολύτως ελάττωμα ή δεν θα στερούνται καμίας συνομολογημένης ιδιότητας, εάν κάτι τέτοιο έχει καταστεί περιεχόμενο της συμφωνίας μας. Η εταιρεία μας απαλλάσσεται εκ των προτέρων για πραγματικά ελαττώματα προϊόντων και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, εάν αυτά οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια. 

Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για τυχόν καταστροφή ή απώλεια των προϊόντων έως την φυσική παράδοσή τους στην μεταφορική εταιρεία (ACS Courier). Μόλις τα προϊόντα παραδοθούν στη μεταφορική εταιρεία, δεν ευθυνόμαστε για καμία απώλεια, χειροτέρευση, καταστροφή ή άλλη ζημία των προϊόντων, έστω και αναγόμενη σε τυχαίο γεγονός. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει κατά μείζονα λόγο και στις περιπτώσεις παράδοσης μεν των προϊόντων, πλην όμως επιστροφής τους εκ μέρους του πελάτη εντός του ανωτέρω οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης φέρει τον κίνδυνο ακόμη και της τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης των προϊόντων. Εάν η μεταφορική εταιρεία δεν μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση του πελάτη, τότε το προϊόν φυλάσσεται από τη μεταφορική κατά τους όρους αυτής και με τυχόν δαπάνη του πελάτη. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ – ΠΕΛΑΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

- Η χρήση του www.mapetitkids.gr  μας δίνει το δικαίωμα να επικοινωνούμε με τον επισκέπτη – πελάτη, όταν αυτός μας έχει παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας του, κάθε φορά που κρίνουμε ότι οι απαιτήσεις των συναλλαγών το επιβάλλουν. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία μας για κάθε θέμα που τον αφορά τηλεφωνικά στο 2109524576 κατά τις ώρες και ημέρες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα. 

Ο επισκέπτης – πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβείς και αληθείς. Επίσης, δηλώνει ότι τόσο για την πλοήγηση όσο και για την οποιαδήποτε συναλλαγή με τα καταστήματά μας ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ το σύνολο του περιεχομένου των παρόντων όρων χρήσης. 

Για οποιαδήποτε δικαστική διαφορά ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των παραπάνω όρων εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό. Αρμόδια δε είναι τα δικαστήρια Αθηνών.


*Οι τιμές ισχύουν μόνο για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος*